کوپلينگ سه راهي
کد محصول : SJV1-3Way
مشخصات محصول

مدل : کوپلينگ سه راهي