کوپلينگ رو 1/2
کد محصول : 40SM
مشخصات محصول

مدل : کوپلينگ رو رزوه بزرگ، متوسط

نمره : 1/2