کوپلينگ رو 1/4
کد محصول : 20SM
مشخصات محصول

مدل : کوپلينگ رو رزوه بزرگ، متوسط

نمره : 1/4