کوپلينگ داخل رزوه
کد محصول : 20SF
مشخصات محصول

مدل : داخل رزوه بزرگ، متوسط

نمره : 1/4